Wijzigingen voor aanvraag omgevingsvergunning

14 december 2016 Omgevingsrecht

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en de Boswet. Deze infographic beschrijft het proces van aanvraag tot akkoord door de gemeente en is te bekijken met een volledig websiteprofiel op schulinck.nl.

Klik op onderstaande afbeelding om de infographic in PDF te bekijken.

Thumbnail of post #2873