Privacyrechten bij jeugdhulp

12 juli 2017 Jeugd

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders verwerken persoonsgegevens. Degene over wie de gegevens gaan, heeft bepaalde privacyrechten. Een jeugdige kan deze rechten zelf uitoefenen. Maar niet altijd. Soms doen ouder(s) met gezag of voogd(en) dit namens de jeugdige. Dat hangt af van de leeftijd van de jeugdige en de fase waarin de jeugdhulp zich bevindt. We onderscheiden twee fases: ’toegang tot jeugdhulp’ en ‘verlening van jeugdhulp’ (de linkerkant van het gebouw) .

In onderstaande infographic ziet u een visualisatie wie welk recht uitoefent bij welke leeftijd van de jeugdige.

Thumbnail of post #5654