Nieuwe aanvraag tijdens of na bezwaarschriftprocedure

19 juni 2017 Participatiewet

Een eerdere bijstandsaanvraag kan van invloed zijn op een nieuwe bijstandsaanvraag met terugwerkende kracht. Bekijk de infographic met twee situaties ter illustratie.

In de eerste situatie levert de aanvrager een nieuwe aanvraag in met terugwerkende kracht terwijl er bezwaar is gemaakt tegen een eerder besluit en de bezwaartermijn nog niet is verstreken. In de tweede situatie levert de aanvrager een nieuwe aanvraag in met terugwerkende kracht en is de bezwaartermijn al wel verstreken. Beide situaties zijn op te splitsen in drie periodes.

Thumbnail of post #4273