Gevolg afschaffing omgevingsvergunning van rechtswege

6 februari 2017 Omgevingsrecht