De toegang tot jeugdhulp in beeld

5 september 2022 Jeugd

Deze infographic brengt de toegang tot jeugdhulp in beeld, via:

  • De gemeente: na een hulpvraag van jeugdigen of ouders
  • Het medisch domein: via de huisarts, medisch specialist en jeugdarts
  • Een gecertificeerde Instelling (GI): bij kindersbeschermingsmaatregel of
    jeugdreclassering
  • Het jeugdstrafrecht: via de rechter, het OM, de selectiefunctionaris,
    de inrichtingsarts of de directeur van de JJI

Ook interesse in een opleiding over de Jeugdwet? Bekijk ons brede aanbod aan opleidingen over de Jeugdwet.

Klik op de afbeelding om de infographic in het groot te bekijken en te downloaden

Thumbnail of post #300029