De ‘bouwvergunning’ onder de Omgevingswet

22 juni 2020 Omgevingsrecht, Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt de ‘bouwvergunning’ opgeknipt in een aparte vergunning voor een technische bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit. Tussen deze vergunning geldt geen verplichte samenhang.In onderstaande infographic worden de verschillen tussen de huidige en toekomstige ‘bouwvergunning’ weergegeven.

 

Thumbnail of post #200841