Wilma Bos

Ik ben Wilma Bos en ik ben werkzaam bij Adapt Analytics als Business Consultant. In m’n dagelijkse praktijk ondersteun ik gemeenten met het implementeren en uitvoeren van beleid rondom datagestuurd werken. Ik help met het formuleren van informatievragen, het uitwerken van de benodigde monitoring- en sturingsinformatie, de benodigde aanpassingen in werkprocessen en het visualiseren van informatie in een dashboardomgeving. Zo kan er goed gemonitord worden of de verwachte (beleids)effecten worden gerealiseerd of dat bijsturing nodig is. Mijn aandachtsgebieden zijn datakwaliteit en procesoptimalisatie. Immers, zonder een goede registratie geen goede data en informatie. Daarnaast geef ik workshops en trainingen om het datagestuurd werken als reguliere werkwijze op een afdeling of binnen een domein te adopteren.