Sylvia-Huberts

Sylvia Huberts

Mr. Sylvia Huberts werkt als Beleidsadviseur Sociaal domein (Wmo en Jeugd) bij de gemeente Emmen. Daar is zij verantwoordelijk voor alle voorkomende beleidsvragen, voor zowel interne als externe partners. Voordat zij deze functie uitoefende heeft Sylvia gewerkt als jurist bij Pro Facto in Groningen (een bestuurskundig advies- en onderzoeksbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen) en bij SCIO Consult te Deventer. In de functie van jurist bij Pro Facto was zij verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat van bezwarencommissies, het doen van onderzoek naar onder andere wetgeving en het geven van diverse bestuursrechtelijke cursussen. Dat Sylvia inmiddels weer in het sociaal domein werkt heeft te maken met haar grote interesse voor dat vakgebied, waarmee zij voor het eerst in aanraking is gekomen bij SCIO Consult. Haar ervaring als medewerker bezwaar- en beroep, beleidsmedewerker en projectsecretaris 3d’s maakt dat Sylvia uitstekend in staat is tot het maken van de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Haar bestuursrechtelijke ervaring maakt dat zij domeinoverstijgend denkt.