Saskia de Boer

Saskia de Boer

Saskia de Boer is advocaat-partner bij HBR advocaten. Zij heeft een brede strategische kennis van het omgevingsrecht en is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening/omgevingsrecht en het onteigeningsrecht. Zij staat zowel projectontwikkelaars, grondeigenaren als overheden bij. Zij adviseert en procedeert o.a. over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.
Saskia denkt strategisch mee bij vragen over handhaving en de inzet van bijzondere bevoegdheden.
Naast een lange carrière in de advocatuur heeft Saskia ook enkele jaren gewerkt voor een organisatie adviesbureau voor overheden. Deze ervaring neemt zij mee in haar praktijk en zowel de praktische als de proceservaring zet zij in voor de door haar verzorgde cursussen. Verder maakt Saskia deel uit van diverse bezwarencommissies.