Sandra Anzion

Sandra Anzion is jurist en milieukundige. Zij begon haar loopbaan ruim 25 jaar geleden als milieu-adviseur bij de Radboud Universiteit/UMC, waar zij met name werkte aan een nieuwe flexibele en innovatieve milieuvergunning voor de hele campus: van aanvraag opstellen, overleg met het bevoegd gezag tot en met de verdediging in een beroepszaak bij de Raad van State. Vanaf 2007 is zij werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en omgevingsdiensten op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving. Eerst via adviesbureaus, daarna als zelfstandig adviseur. Vanaf 2019 werkt ze bij de VNG mee aan de invoering van de Omgevingswet. Daarbij richt zij zich op de staalkaarten voor het omgevingsplan en op VTH-aspecten. Vanuit haar milieu-achtergrond heeft Sandra zich gaandeweg verbreed naar het overige omgevingsrecht.
Naast haar adviserende en uitvoerende juridische taken, geeft Sandra graag onderwijs en presentaties. Zo verzorgt zij al enige jaren een aantal sessies op de Dag van de Omgevingswet van de VVM (Vereniging voor milieuprofessionals). Voor de VNG is zij docent bij het Train-de-Trainer-traject “Milieu in de Omgevingswet” voor omgevingsdiensten en verzorgt zij presentaties voor diverse groepen en webinars over het omgevingsplan en VTH. Ook verzorgde zij informatie-avonden voor gemeenteraadsleden, kennisbijeenkomsten voor VTH-ers, een gastcollege voor HBO InHolland en interne bijscholing voor collega’s. Sinds 2020 geeft zij opleidingen bij Schulinck. Sandra vindt het een leuke uitdaging om juridische kwesties duidelijk uit te leggen, ook aan niet-juristen.