Sander Kole

Vakgebieden Omgevingsrecht
Specialisatie Omgevingsrecht

Mr. Dr. Sander Kole is universitair docent staats- en bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht. Zijn specialisatie is omgevingsrecht, in het bijzonder natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in relatie tot het EU-recht