Ralph Frins

Vakgebieden Omgevingsrecht
Specialisatie Omgevingsrecht

Mr. Dr. Ralph Frins is universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht bij de Radboud Universiteit. Ralph is expert op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en de stikstofproblematiek, twee thema’s waarover hij veelvuldig publiceert en doceert. Tevens brengt hij vaak strategisch advies uit in het kader van ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.