Peter de Putter

Peter de Putter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij is beleidsmatig en juridisch gespecialiseerd op het terrein van het omgevingsrecht. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en de Omgevingswet. Behalve voor het rijk is Peter met name ook actief voor provincies, gemeenten en waterschappen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen, zowel praktisch als organisatorisch. Peter publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is veel te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. –