Nicolette Cremers

Gastredacteur

Nicolette Cremers werkt sinds 1992 in de verzekeringsbranche. Ze heeft bij twee verzekeraars gewerkt, te weten Agis en OHRA. Ze heeft ruime praktijkervaring in de zorg- en inkomensverzekeringen. Daar heeft ze als leidinggevende en operationeel jurist ervaring opgedaan met vrijwel alle aspecten van de verzekeringsbranche.

Tussendoor is ze kort werkzaam geweest bij de Orde van Medisch Specialisten. Momenteel werkt ze bij Zorgverzekeraars Nederland. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn o.a. de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht, privacywetgeving, fraude, contractenrecht en de WMG. Daarnaast werkt ze sinds een aantal jaren als toezichthouder en heeft ze zitting in arbitragecommissies. Ook geeft ze regelmatig trainingen en presentaties en publiceert ze. Bij de recente uitgaven van “De Kleine Gids wet langdurige zorg” en “Gezondheidsrecht Tekst&Commentaar” was ze co-auteur. Daarnaast verzorgt Nicolette regelmatig trainingen voor Schulinck.