Hanneke van Bemmel

Hanneke is als ergotherapeute al ruim 30 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein en de gezondheidszorg (Zvw en Wlz). Ze heeft ruime ervaring met het indiceren van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Ze is werkzaam geweest bij meerdere gemeentes, zowel in dienstverband en als extern adviseur. Ze begrijpt wat er speelt op de werkvloer, ze kent de processen van binnenuit. Ze weet dat een ‘eenvoudig’ melding soms heel complex kan worden. Vooral ook als er meerdere partijen bij betrokken zijn met ieder weer eigen verwachtingen en belangen.

Door haar jaren lange ervaring met lesgeven en het bieden van ‘coaching on the job’ aan Sociaal Domein medewerkers, heeft ze een eigen werkwijze bedacht om kennis over te dragen; de deelnemers krijgen praktische handvatten die de volgende dag tijdens een eigen huisbezoek toegepast kunnen worden. Hanneke laat in de trainingen ook zien hoe de verslagen concreter en korter kunnen worden!

Tijdens haar trainingsdagen wordt met humor, met respect en met empathie voor de inwoners, besproken wanneer wel of geen compensatie vanuit de Wmo nodig is.
Hanneke neemt ruim de tijd voor de inbreng van casuïstiek door de deelnemers. Deelnemers kunnen rekenen op een actieve, praktische dag. ven.