Hek aangepast

Mark de Hek

Mr. ir. Mark de Hek werkt bij Rho adviseurs en adviseert in de dagelijkse praktijk opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) over omgevingsaspecten in relatie tot omgevingsplannen. Na zijn technische opleiding is hij lang actief geweest in de milieusector. Na een avondstudie rechten is hij aan de slag gegaan bij de milieukamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vervolgens heeft hij zich bezig gehouden met toezicht en handhaving bij achtereenvolgens de Nederlandse mededingingsautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. De Omgevingswet was aanleiding om terug te keren naar het omgevingsrecht. 

Hij is bijna 10 jaar lid van de bezwaaradviescommissie van de provincie Zeeland; sinds 1 januari 2024 als voorzitter.