Marianne Ter Beek

Marianne is een bevlogen jurist, gespecialiseerd in de jeugdwet binnen het Sociaal Economisch Domein. Als juridisch kwaliteitsmedewerker is ze onder andere verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van het juridisch kennisniveau van jeugdprofessionals, het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het toetsen van werkprocessen aan wet- en regelgeving en het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en lokale regelgeving. Vanuit haar kennis, opleidingen en brede ervaring heeft zij diepgaand inzicht in de werking van gemeentelijke organisaties en de dilemma’s en complexiteit die zich hier dagelijks voordoen.

Voorheen was Marianne werkzaam als sociaal raadsvrouw binnen het maatschappelijk domein, secretaris en mediationfunctionaris bij de Rechtbank Oost-Brabant en als schuldhulpverlener. Mede dankzij deze ervaring kan zij zich goed inleven in zowel de beleving van de klant als van de beoordelaar aan de kant van de gemeente.

Als docent houdt Marianne van een interactief lesprogramma zodat de cursisten actief betrokken blijven en uitgedaagd worden om na te denken over de casuïstiek. Met humor, daadkracht en enthousiasme ontleedt zij aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden complexe zaken op eenvoudige wijze en maakt daarmee dat de leerstof voor cursisten echt gaat leven.