Lydia Janssen

Gastredacteur - gepensioneerd - heeft opleidingen verzorgd voor Schulinck

Lydia Janssen is juridisch adviseur en opleider in zorg en welzijn en heeft onder andere trainingen verzorgd over privacy en beroepsgeheim in het sociaal domein bij Schulinck.

Zij ontwerpt privacyreglementen bijvoorbeeld voor veiligheidshuizen, wijkteams en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als opstelster van het Landelijk Basismodel Meldcode is ze ook nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sinds januari 2018 is Lydia met pensioen en zij verzorgt geen trainingen meer voor Schulinck.