mr. Kees-Willem Bruggeman

Uw docent is Kees-Willem Bruggeman. Hij heeft vijfentwintig jaar als beleidsmedewerker en jurist gewerkt bij sociale diensten en juridische-afdelingen van gemeenten door heel Nederland. Sinds 2007 is hij zelfstandig adviseur binnen het sociale domein. Daarnaast schrijft hij veel artikelen over onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand. Ook is hij annotator van verschillende vakbladen, waaronder Algemeen Bestuursrecht (AB), Uitspraken Sociale Zekerheid (USZ), Rechtspraak Sociale Verzekeringen (RVS) en De Gemeentestem (Gst). Hij is voorzitter van twee bezwaarschriftencommissies en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland.