Irmgard Tummers

Irmgard Tummers

Ik ben Irmgard Tummers een zeer ervaren trainer-docent in het hoger onderwijs en ik ben zowel jurist als politicoloog. Ik ben mijn carrière gestart bij afdeling Sociale Zaken als Werk, Zorg– en Inkomensconsulent. Daarna ben ik gaan werken voor verschillende gemeenten als trainer en accountmanager in de re-integratiebranche. Hierdoor ken ik de gemeenten van binnen uit.

Hierna ben ik lange tijd verbonden geweest aan het lectoraat Sociale Integratie als praktijkonderzoeker en programmaleider op het gebied van zowel (beleids)participatie als armoede en schuldhulpverlening. In dit kader heb ik veel samen gewerkt in projecten, adviezen en onderzoek met een breed scala aan ketenpartners binnen het sociaal domein.

Op de bachelor opleiding Social Work heb ik jarenlang studenten meegenomen in de juridische en beleidsmatige kaders van hun vakgebied. De Wmo, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft mijn speciale aandacht. Ik heb in mijn carrière veel ervaring opgedaan in zowel het werken met en voor (kwetsbare) burgers als met de verschillende betrokken beroepsgroepen. Al deze ervaringen neem in mee in de trainingen die ik verzorg