Ingrid van Luijk

Ingrid van Luijk

Als jurist en orthopedagoog heb ik een ruime kennis die toepasbaar is in de jeugdzorg, een sector waar mijn hart ligt. Na werkzaam te zijn geweest als gezinsvoogd bij een Gecertificeerde Instelling, ben ik in 2017 gaan werken als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Sinds 2020 ben ik werkzaam als jurist bij een Gecertificeerde Instelling waar ongeveer 600 medewerkers in dienst zijn (waaronder ook medewerkers van Veilig Thuis).

In mijn huidige functie. Als jurist geef ik onder andere advies aan medewerkers bij juridische vragen, begeleid ik hen bij juridische zaken en geef ik zowel intern als extern scholing/ trainingen op juridisch gebied. De juridische vraagstukken kunnen ingewikkeld zijn, mijn kracht zit onder andere in het filteren van de informatie om tot een correct en helder beeld te komen.

Het geeft me voldoening om kennis op zo’n manier over te dragen dat deze ook toepasbaar is in de praktijk van de deelnemers. Om dit te kunnen realiseren vind ik het belangrijk om vraaggericht te werken: wat zijn vragen die spelen bij de deelnemers en hoe kan ik ze concreet maken en beantwoorden? Interactie met de deelnemers vind ik in trainingen essentieel: oefenen met (eigen) casussen, een quiz en praktijkvoorbeelden helpen om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Door het geven van opleidingen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan kennisvergroting/-verbreding van de deelnemers!