Inge Vrauwdeunt

Inge Vrauwdeunt

Inge Vrauwdeunt heeft als vergunningverlener veel ervaring opgedaan bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Ondanks het feit dat ze in het dagelijkse werk vergunningverlener is, is Inge begonnen als toezichthouder en trekt nog met grote regelmaat op met toezichthouders. Met al haar ervaring weet ze heel goed hoe de Omgevingswet opgebouwd is en draagt haar kennis over de Omgevingswet graag over op anderen.