Eudice Josephia

Eudice Jozephia

In 2007 is Eudice haar carrière gestart binnen de Wmo. Als gedetacheerde in de periode van 2007 tot en met 2010 heeft Eudice bij diverse gemeenten en het CIZ, kennis en ervaring opgedaan. Na 9 jaren als Wmo consulent te hebben gewerkt, heeft ze in 2016 de stap gemaakt naar juridisch kwaliteitsadviseur met specialisme Wmo. Eudice heeft en brede juridische kennis van de wet en regelgeving binnen het sociaal domein in combinatie met de dagelijkse praktijk.