Eric Mossel

Erik Mossel is sinds 1993 docent toezicht en handhaving. Daarnaast heeft hij ervaring als docent Wabo en Waterwetgeving (Waterwet), LHS en Omgevingswet. Naast lesgeven is Erik adviseur handhavingszaken bij diverse organisaties en beleidsadviseur VTH.