Elske van Dalen

Elske van Dalen

Elske van Dalen is opgeleid als pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitvoering van de jeugdzorg en volwassenzorg.
Vanaf de transitie in 2015 werkt zij op het snijvlak van beleid en uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 bij gemeenten, als teamleider en kwaliteitsmedewerker. Zij houdt zich bezig met het vertalen van beleid naar praktijk, van wetgeving naar uitvoering (en vice versa) en alle vraagstukken en problemen die zij hierbij tegenkomt.
Elske heeft veel kennis van en affiniteit met het systemisch en oplossingsgericht werken. Elske past dit toe in de huidige vraagstukken in de samenleving.