Marianne Cuypers

Uw docent is Marianne Cuypers. Zij werkt sinds 2000 als jurist bij BJZ Utrecht (sinds 2015 bij de GI Samen Veilig Midden-Nederland) en daarvoor bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast was zij enkele jaren lid van de klachtencommissie bij het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassing. Zij heeft ervaring opgedaan zowel in de juridische dagelijkse praktijk van de jeugdhulp, als in de aanpassing van de werkprocessen van de GI. Ook heeft zij de medewerkers van de GI getraind op het gebied van het werken met de Jeugdwet en met de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen.