Anita Nijboer

Anita Nijboer is partner bij de sectie bestuursrecht/omgevingsrecht van Kennedy Van der Laan. Zij adviseert en procedeert over het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, luchtkwaliteit, water en duurzaamheid). Ze begeleidt overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van woningen, kantoorgebouwen, grote milieu-inrichtingen, scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen. Daarnaast houdt ze zich bezig met het onderwerp ‘Smart City’: de regelgeving die geldt voor Smart City-toepassingen in de openbare ruimte.
 
Anita Nijboer heeft een vast docentschap aan de Universiteit van Amsterdam waar zij lesgeeft binnen de master Omgevingsrecht. Verder heeft zij diverse publicaties op haar naam staan en is zij mede auteur van het boek ‘Het recht van kabels en leidingen’ dat in 2009 is uitgegeven, van het boek “Smart en leefbaar, belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, dat in 2018 is uitgegeven, “ “Een slimme stad, zo doe je dat’ dat in 2019 is uitgegeven. Zij is verder auteur van het boek Omgevingswet in de praktijk dat in 2021 is uitgegeven bij Boom juridisch.