Andre Moerman

zelfstandig adviseur

Specialisatie Schuldhulpverlening
E-mail

Andre schreef in het verleden opiniestukken voor Schulinck.

Als manager materiële dienstverlening ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid binnen het programma materiële dienstverlening (o.a. schuldhulpverlening, budgetcoaching, inkomensbeheer, formulierenbrigade) en geef ik leiding aan een aantal teamleiders en projectmedewerkers.
Ik stel rekenprogramma’s en juridische informatie beschikbaar aan professionals die werken met mensen met schulden.
Als freelance docent geeft ik les over de juridische aspecten van schulden. Als voorzitter van de signaleringscommissie sociaal raadslieden ben ik betrokken bij het aankaarten van tekorten en gebreken in wet en regelgeving en de uitvoering ervan en het doen van voorstellen ter verbetering.

Specialisaties: Ik ben met name gespecialiseerd in: verschillende vormen van beslag en executie; incassokosten en kosten deurwaarders; invordering overheidschulden (belastingen, toeslagen e.d.)