Schuldeisersverzuim

 • Auteurs Redacteur: prof.mr. I. Giesen prof.mr. T. Hartlief prof.dr.mr. V. Mak prof.mr. A.C. van Schaick prof.mr.drs. C.H. Sieburgh Auteur: mr. F.J.P. Lock
 • isbn 9789013172614

55,– incl. BTW

 • Voor 23:00 besteld,
  morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending

In deze titel leest u wanneer juridisch sprake is van schuldeisersverzuim, hoe dit kan worden beëindigd en wat de gevolgen zijn voor beide partijen.

Regelmatig zijn schuldeisers ‘de pineut’. Schuldenaren weigeren te betalen, kunnen niet betalen of werken niet mee aan wat zij beloofden. Maar vaker dan u wellicht zult denken, is het tegenovergestelde het geval. Schuldeisers verhinderen schuldenaren dan om de gemaakte afspraken na te komen. We spreken in dat geval van schuldeisersverzuim.

Aan schuldeisersverzuim kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen; denk aan organisatorische problemen,  gebrek aan medewerking, een beroep op ondeugdelijkheid van de aangeboden prestatie of een terechte opschorting door de schuldenaar doordat de schuldeiser niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds.

Rechtsfiguren

Deze titel geeft aan de hand van de wettelijke regeling van afdeling 6.1.8. BW antwoord op cruciale vragen rondom schuldeisersverzuim:

 • Wanneer is er sprake van schuldeisersverzuim?
 • Wat is het verschil en verband met andere rechtsfiguren, zoals onmogelijkheid van rechtsuitoefening, schuldeiserswanprestatie en onvoorziene omstandigheden?
 • Wanneer beide partijen weigeren hun verbintenissen na te komen, wie is er dan aansprakelijk?
 • Ook zoomt de uitgave dieper in op de gevolgen van schuldeisersverzuim voor ieder van partijen. Welke risico’s dragen partijen bij het voortduren van de verbintenis? Kan de schuldeiser nog ontbinden in een dergelijke situatie?  Welke rol speelt overmacht bij dit alles?

Stelplicht- en bewijslast

In deze vijfde editie van Schuldeisersverzuim zijn alle recente ontwikkelingen verwerkt.

Deze uitgave in de serie Monografieën Burgerlijk Wetboek biedt inzicht in enkele centrale begrippen van het contractenrecht. Dat maakt deze uitgave tot een nuttige informatiebron voor juridische adviseurs, advocaten en rechters.