Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wolters Kluwer Nederland B.V.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wolters Kluwer Nederland B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer Nederland B.V.

Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot adverteren op deze website zijn tevens van toepassing de laatst geldende ROTA Regelen. Hier vindt u de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Publiceren op een site van Wolters Kluwer

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Wolters Kluwer zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Wolters Kluwer; in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder ‘bijdragen aan tijdschriften’ tevens ‘bijdragen aan elektronische uitgaven’ verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

English-speaking visitors

Our General Terms & Conditions in English: General terms and conditions of Wolters Kluwer.