Juridisch advies Participatiewet

Juridisch advies Participatiewet

Advies
Bewaren in kennisdossier

Sinds 1 januari 2017 zijn er (nieuwe) regels met betrekking tot de bestuurlijke boete in werking getreden. Dit heeft grote gevolgen voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk bij de beoordeling en het opleggen van de bestuurlijke boete. Verder zijn er wijzigingen met betrekking tot de re-integratievoorzieningen en loonkostensubsidie. Daarnaast is het aanbod beschut werk een verplichting geworden. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Schulinck kan u daarbij juridische ondersteuning bieden. 

Schulinck biedt ook juridisch advies

Naast de Online Kennisbanken "Grip op" biedt Schulinck ook juridisch advies. Zo hebben onze vakredacteuren ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen en beleidsregels. Schulinck kan zowel gemeentelijk beleid toetsen als beleid opstellen voor gemeenten. Ook beleidsharmonisatie door overeenkomsten, verschillen te analyseren en voorstellen te doen om meerdere gemeenten op één lijn te brengen, behoort tot de mogelijkheden.

Veel klanten van Schulinck maken dagelijks gebruik ons juridisch advies, waarbij u kunt denken aan: 

  • Beleidsregels bijzondere bijstand
  • De Re-integratieverordening
  • De Afstemmingsverordening
  • Beleid met betrekking tot de uitvoering van de kostendelersnorm
  • Beleid met betrekking tot de  re-integratievoorzieningen in de Participatiewet waaronder loonkostensubsidie, beschut werk, persoonlijke ondersteuning etc.

Tevens kunnen wij uw Gemeentelijk beleid toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Neem voor meer informatie of uw specifieke vragen contact op.

Advies bij gemeentelijke verordeningen en beleidsregels

Schulinck heeft in opdracht van de VNG verschillende modelverordeningen ontwikkeld in het kader van de Participatiewet en heeft de expertise om de verordeningen volledig voor u op maat te maken. Daarnaast adviseert Schulinck ook over het aanpassen van verordeningen en beleidsregels als wetswijzigingen of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep, bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift.
  • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
  • De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.

Schulinck ondersteunt gemeenten bij de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. Ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging kunt u overlaten aan ons.

Heeft u bijvoorbeeld te maken met een bezwaarschrift in verband met een fraudezaak, waarbij een bedrag aan bijstand wordt teruggevorderd? Wij bieden u dan graag juridisch bijstand.

Advies over beschikkingen

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Schulinck kan u bijstaan bij het juridisch juist en toegankelijk formuleren van beschikkingen. Hierdoor bespaart u veel tijd zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten.

Meer weten?

Neem contact op met Lance op den Camp via e-mail of (077) 3902616.