Advies Participatiewet

Advies Participatiewet

Advies

Met ingang van 1 januari 2017 zijn er nieuwe regels met betrekking tot de bestuurlijke boete in werking getreden. Dit heeft grote gevolgen voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk bij de beoordeling en het opleggen van de bestuurlijke boete. Verder zijn er wijzigingen met betrekking tot de re-integratievoorzieningen: loonkostensubsidie en is het aanbod beschut werk een verplichting geworden. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de dagelijke uitvoeringspraktijk. Schulinck kan u daarbij juridische ondersteuning bieden. 

Schulinck biedt ook juridisch advies

Naast de Online Kennisbanken "Grip op" biedt Schulinck ook juridisch advies. Zo hebben onze vakredacteuren ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen en beleidsregels. Veel klanten van Schulinck maken dagelijks gebruik van onze experts. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De inrichting van bijzondere bijstand beleid
  • Beleid met betrekking tot de uitvoering van de kostendelersnorm
  • Beleid met betrekking tot de  re-integratievoorzieningen in de Participatiewet
  • Loonkostensubsidie, beschut werk, persoonlijke ondersteuning etc.
  • Beleid opstellen (zoals Verordeningen en Beleidsregels)
  • Beleidsharmonisatie door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
  • Gemeentelijk beleid toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Hieronder wordt een overzicht van onze diensten omschreven. Neem voor meer informatie of uw specifieke vragen contact op via onderstaand mailadres en telefoonnummer.

Advies bij gemeentelijke verordeningen en beleidsregels

Schulinck heeft in opdracht van de VNG verschillende modelverordeningen ontwikkeld in het kader van de Participatiewet en heeft de expertise om de verordeningen volledig voor u op maat te maken. Daarnaast adviseert Schulinck ook over het aanpassen van verordeningen en beleidsregels als wetswijzigingen of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Zo dient u in het kader van de  wijzigingen van de  Participatiewet die op 1 januari 2017 in werking zijn getreden de volgende verordeningen aan te passen:

  • De Re-integratieverordening
  • De Afstemmingsverordening

Advies over beschikkingen

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Schulinck kan u bijstaan bij het juridisch juist en toegankelijk formuleren van beschikkingen. Hierdoor bespaart u veel tijd zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten.

Meer weten? Neem contact op met Lance op den Camp via e-mail of (077) 3902616.