Aanleiding voor het akkoord zijn de cijfers van het Meldpunt Verspilling. Daar kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. In ongeveer zevenduizend gevallen ging het om mensen die medicijnen overhielden, liet het ministerie van Volksgezondheid weten. De overige meldingen hadden betrekkingen op andere gevallen van verspilling binnen de zorg.

Nieuw medicijn maximaal 15 dagen verstrekt

Een van de maatregelen is dat patiënten die een nieuw medicijn gebruiken dit voor maximaal vijftien dagen meekrijgen. Zo kan eerst worden bekeken of een medicijn wel goed werkt. Medicijnen die meer dan 1000 euro per maand kosten worden het eerste halfjaar per maand verstrekt. En in het geval van intensieve zorg thuis, bepaalt de patiënt in overleg met zorgverleners welke medicijnen wel of niet nodig zijn.

Minister Schippers voorstander slimmer voorschrijven

,,Het is zonde als medicijnen ongebruikt weggegooid moeten worden, zeker als dat door slimmer voorschrijven voorkomen kan worden”, aldus minister Edith Schippers van Volksgezondheid.