Ter voorbereiding op het kamerdebat op 21 december heeft de staatssecretaris van VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld het gebruikersportaal voor pgb-houders te laten ontwikkelen door DSW/Vecozo. De VNG stelt dat het aan de SVB als onze ‘hoofdaannemer’ is, om te beoordelen of in technische zin ook kan worden aangesloten op dit portaal.

Consistente lijn

Vanuit Wmo-raden en klantraden van gemeenten, die ruim 80.000 budgethouders vertegenwoordigen, horen wij dat de dienstverlening enorm is verbeterd en veel waarde wordt gehecht aan de huidige stabiliteit. In september is daarom besloten dat gemeenten het trekkingsrecht collectief blijven uitvoeren bij de SVB om de continuïteit te garanderen. In het verlengde van de consistente lijn die gemeenten afgelopen maanden hebben gevolgd blijft de SVB dan ook ons aanspreekpunt voor het integrale (technische) systeem.

Gebruikersportaal

Eind september heeft de VNG ingestemd met de functionele wensen voor het portaal, zoals opgesteld door Per Saldo.

  • Het is echter aan de SVB als onze opdrachtnemer om te beoordelen of na oplevering door DSW/Vecozo in technische zin ook kan worden aangesloten op het portaal.
  • Het oordeel van het Bureau ICT Toetsing (BIT) en de acceptatietest door een externe partij zijn hierbij randvoorwaardelijk om te bepalen of dit uitvoerbaar is.

Beheer

De VNG onderschrijft de waarde van een zorgvuldige implementatie en de waarborgen voor het behoud van de bestaande wettelijke taken van alle ketenpartijen, aanbestedingsregels, privacywetgeving en publieke rechtsbescherming van de budgethouder. Uitgangspunt blijft dus dat de gegevens van onze budgethouders in beheer moeten blijven bij een publieke partij. Die taak hoort volgens gemeenten niet thuis bij een partij met commerciële belangen.

Vervolg

Om verdere vertraging te voorkomen zullen VNG en gemeenten, vanuit onze opdrachtgeversrol voor de persoonsgebonden budgetten, zich blijven inzetten voor de noodzakelijke verbeteringen. Gezamenlijk moet dit leiden tot een efficiënt werkend en toekomstvast systeem, zodat de integrale exploitatiekosten voor gemeenten sterk reduceren.