De verpleeghuiszorg is al langer een zorgenkindje in Den Haag. Na een aantal misstanden werden er nieuwe normen opgesteld waaraan verpleeghuizen moeten voldoen.

De komende jaren wordt structureel 2,1 miljard euro extra vrijgemaakt om de zorg te verbeteren. Dat geld is bedoeld om de naar schatting 70.000 mensen te betalen die extra nodig zijn. Met de extra 130 miljoen euro moeten er genoeg mensen worden gevonden om die arbeidsplekken te vullen. De extra miljoenen zijn alleen voor de komende vier jaar. Het is de bedoeling dat extra geld voor werving daarna niet meer nodig is.

De brancheorganisatie Actiz, waarin zorgondernemers zitten, is blij met het geld. Bestuurslid Jacqueline Joppe: ,,Dit geld is heel hard nodig. De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Dus ook zij-instromers hebben volop mogelijkheden in onze sector.”