Op 20 november vond een startbijeenkomst plaats van dit nieuwe project dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam, het SCP, de Hogeschool van Amsterdam, Vilans en de Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam. Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Over de effecten van het geven van mantelzorg op het welbevinden, studiekeuzes en studieloopbanen van studenten is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgende studenten meer emotionele problemen ondervinden en vaker studievertraging oplopen dan ‘doorsnee’ studenten. Het is goed denkbaar dat deze jongeren ontlast moeten worden om hun opleiding met succes en binnen de nominale studieduur af te kunnen ronden. Om ongelijkheid in schoolloopbanen te voorkomen en een inclusieve en zinvolle samenleving vorm te geven, kunnen ondersteunende interventies de veerkracht van mantelzorgende studenten wellicht vergroten. We sluiten daarbij aan bij het verantwoordelijkheidsgevoel en empathie die deze jongeren vaak in hoge mate bezitten.