Praktische zaken regelen zoals internetbankieren, contact met de gemeente, een reis boeken of aan de slag met foto’s, zijn zaken die via internet geregeld worden door senioren. Meer dan de helft gebruikt hiervoor een tablet of een smartphone. Sociale netwerken spelen daarnaast ook een belangrijke rol; 7 op de 10 senioren maakt er gebruik van. Facebook is het meest gebruikte medium. Dat het internet onder senioren goed is ingeburgerd blijkt ook uit het feit dat een ruime meerderheid aangeeft dat het dagelijks leven gemakkelijker is geworden door het gebruik van internet.

Zorgen over digitale toekomst

Maar senioren zijn ook bezorgd over de digitale toekomst. Zo ervaart ruim een op de tien senioren dat het gebruik van internet hen moeilijker afgaat dan vroeger. Vier van de tien denken dat het gebruik van de computer moeilijker zal worden en driekwart is van mening dat zij op termijn niet alle toekomstige internetontwikkelingen kunnen volgen. Van nieuwere ontwikkelingen als chatten of het gebruik van QR-codes wordt nu al weinig gebruik gemaakt. Senioren verwachten ook niet dat zij deze nieuwe ontwikkelingen nog zullen gaan oppakken of leren. Wat nu niet gebruikt wordt, gaat ook straks niet meer gebruikt worden. ‘Senioren digitaal vaardig maken én houden is echt enorm belangrijk. Het is dé manier om aangesloten te blijven op onze steeds digitaler ingerichte samenleving, en het  biedt bovendien ook veel sociale mogelijkheden, zoals contact met familie via Facetime en Skype’, zegt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa in een reactie op het onderzoek.

Kwetsbaar

Wat verder opvalt is dat van de online senioren met een partner, 22 procent van die partners geen gebruikmaakt van internet. Dat betekent dat de online partner de enige is met internetervaring. Maakt de andere partner ook gebruik van internet, dan blijkt dat in een kwart van deze gevallen één van beiden veel handiger is met internet. Een ruime meerderheid van hen regelt dan ook de meeste zaken online, zoals internetbankieren, de belastingaangifte of het opzoeken van informatie. Dat kan tot kwetsbare situaties leiden  mocht een van deze partners wegvallen. 14% procent geeft aan niet te weten wat er dan gebeurt. Een ruime meerderheid verwacht dat de achterblijvende partner bij iemand anders hulp moet gaan zoeken. Senioren denken ook na over hun online aanwezigheid na overlijden. Meer dan de helft denkt hierover na, hoewel slechts iets meer dan een kwart hier ook echt afspraken over gemaakt. 

Digistendig

Alleen vaardig zijn op internet is onvoldoende om ook echt op de digitale toekomst voorbereid te zijn. Daarom is het van groot belang dat senioren daar blijvend in worden begeleid. Manon Vanderkaa: ‘Wij zetten als vereniging in op begeleiding van senioren door de inzet van onze eigen, vrijwillige tabletcoaches. Zij leren senioren over het scala aan mogelijkheden die de digitale wereld te bieden heeft, van Facebook tot belastingaangifte. Een prachtige manier om senioren digivaardig en voor de toekomst digibestendig te maken’.