Gemeenten luiden de noodklok over de rekening voor de hulp aan oudere inwoners. De kosten lopen enorm op terwijl de inkomsten dalen. Een miljoenenstrop dreigt, signaleert gemeentekoepel VNG in het AD.

Gemeenten bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) diensten aan voor kwetsbare inwoners. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen als huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en dagbesteding. Uit een nieuwe kostenprognose van de VNG, op basis van enkele grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort, blijkt dat er in 2024 duizenden ouderen extra gebruik zullen maken van WMO-ondersteuning. Daardoor stijgen de kosten voor de gemeenten de komende vijf jaar jaarlijks met ongeveer 7 procent.

De oorzaken van de stijging zijn de vergrijzing, het beleid om mensen langer thuis te laten wonen, minder beschikbaarheid van mantelzorgers én de invoering van een nieuw abonnementstarief voor ondersteuning. De VNG roept minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op om samen te kijken naar maatregelen om “ondersteuning en zorg betaalbaar te houden”.