Scheidend minister Carola Schouten (Armoedebeleid) vindt dat het nu demissionaire kabinet “mooie resultaten” heeft behaald bij de aanpak van geldzorgen en schulden. Dat schrijft ze in een voortgangsrapportage. Toch maakt ze zich nog “grote zorgen” over het aantal mensen dat schulden heeft, met name jongeren.

Schouten wijst op de moeilijke omstandigheden waar het kabinet mee te maken kreeg. “De afgelopen twee jaar zijn de prijzen erg hard gestegen, wat zeker mensen met een laag inkomen raakt. Toch hebben we veel maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat zij het beter kregen.”

Ondanks de hoge inflatie leeft nu een minder groot deel van de mensen in Nederland onder de armoedegrens dan toen het kabinet begon. Het aantal mensen dat door schulden in de problemen komt, is daarentegen toegenomen. Dat terwijl minder mensen om hulp vragen om van hun schulden af te komen. Daarom moet de drempel voor schuldhulpverlening omlaag, zegt Schouten.

De dalende armoedecijfers zijn volgens Schouten te danken aan maatregelen als de ophoging van het wettelijk minimumloon en het kindgebonden budget en de steun via gemeenten aan arme huishoudens om hun energierekening te betalen. Ook het uitdelen van gratis schoolmaaltijden heeft geholpen, zegt de minister. De nieuwe coalitie heeft daar evenwel geen geld meer voor over.

De specifieke portefeuille Armoedebeleid komt te vervallen in het nieuwe kabinet, dat volgende week wordt beëdigd.