Het breed moratorium is een instrument dat door de gemeente kan worden ingezet in situaties waarin één of meer schuldeisers de schuldhulpverlening in hoge mate frustreren door hun invordering(smethoden). Het breed moratorium kan in die situaties de noodzakelijke rust geven om, in samenspraak met de schuldeisers, de nodige stappen te zetten om tot een stabiele financiële situatie te komen.

Op 1 april 2017 treedt het Besluit breed moratorium in werking.

U kunt het stroomschema hier downloaden.