De afgelopen jaren zijn de huurprijzen flink gestegen. De bond heeft met de koepelvereniging van woningcorporaties Aedes afgesproken dat huurders daar compensatie voor kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat ze een relatief laag inkomen hebben en dat de maandelijkse huur 720,42 euro of hoger is.

Als het zinvol blijkt om te vragen om een huurverlaging of -bevriezing, verstrekt de Woonbond een voorbeeldbrief die aan de verhuurder kan worden gestuurd. De bond denkt dat het gaat om één op de acht (13 procent) mensen met een sociale huurwoning.