De bond reageerde daarmee op CBS-cijfers waaruit bleek dat de banengroei sinds 2008 niet meer zo hoog was. Zo is de arbeidsmarkt nu voor het eerst in bijna een decennium weer officieel gespannen. De werkloosheid was sinds midden 2009 niet meer zo laag.

Het viel vakbond CNV op dat het aantal flexbanen desondanks toenam en daar is die bond niet over te spreken. ,,Dat laat maar weer eens zien hoe mis het is op onze arbeidsmarkt”, zegt voorzitter Maurice Limmen die wil dat de politiek flexwerk duurder maakt dan vaste banen. Werkgevers die klagen over de krapte op de arbeidsmarkt roept hij op de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.