De vakbonden waren fel tegen de maatregelen uit het regeerakkoord. Zieke werknemers zouden daardoor buiten hun schuld in de bijstand belanden. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken besloot daarop de aanscherping van de zogeheten WIA te schrappen.

Koolmees is ,,blij dat we tot overeenstemming zijn gekomen”. Hij verwees naar het stukgelopen pensioenoverleg en prijst zich gelukkig dat ‘de polder’ bij deze kwestie wel ,,een mooi resultaat” heeft geboekt. De minister vat de uitkomst niet op als een nederlaag, omdat er ,,voldoende prikkels” blijven voor zieke werknemers om (weer) zo veel te werken als ze kunnen.

Bovendien is het hoofddoel, minder nieuwe aanvragen voor de WIA, toch in zicht doordat er ook een oplossing is voor de zogeheten loondoorbetaling door werkgevers bij ziekte. Werkgevers blijven zieke werknemers twee jaar lang doorbetalen, waardoor die minder snel in de WIA belanden. Dat schept de ruimte om van de aanscherping van de WIA-regels af te zien. De minister hoeft daarom geen extra geld op tafel te leggen, denkt hij.

Toch moet er nog wel wat aan de WIA worden vertimmerd, vindt Koolmees. Een werkgroep van werkgevers, werknemers en ambtenaren van zijn ministerie gaat kijken of Koolmees af kan van ,,rare dingen in de systematiek”. Zo worden mensen met een hoog inkomen nu eerder als arbeidsongeschikt aangemerkt.

Ook de linkse oppositie, die zich fel verzette tegen het ,,asociale plan”, is tevreden. Goed dat het kabinet ,,eindelijk luistert naar het gezond verstand”, zegt Lodewijk Asscher, PvdA-leider en Koolmees’ voorganger als minister.