Een berekening van werkgeversvereniging AWVN wijst uit dat in de reeds afgesloten meerjarige cao’s voor 2020 een veel hogere loonstijging is overeengekomen dan het Centraal Planbureau (CPB) verwacht.

De CPB-verwachtingen waar het kabinet-Rutte de beleidsvoornemens voor 2020 op baseert, gaan uit van een gemiddelde cao-loonstijging in de marktsector van 2,5 procent. De AWVN berekent dat op basis van de reeds in de marktsector afgesloten meerjarige cao’s er voor volgend jaar een loonstijging uit rolt van 3,3 procent.

Onderzoeker Laurens Harteveld van AWVN zegt dat de gemiddelde cao-ontwikkeling voor volgend jaar nog alle kanten op kan. Hij denkt echter dat het voor de hand ligt dat de cao-lonen met gemiddeld zo’n 3 procent zullen stijgen.