Koolmees wilde niet inhoudelijk ingaan op de ontwikkeling van de koopkracht van ouderen en andere groepen. Het kabinet gaat daar de komende weken over beraadslagen en presenteert op Prinsjesdag zijn maatregelen. Ook wilde hij niets zeggen over de oproep van de FNV om de AOW te verhogen als compensatie voor de dreigende kortingen bij veel pensioenfondsen.

Net als minister Wopke Hoekstra (Financiën) wees hij wel op de “redelijk positieve” cijfers van het Centraal Planbureau over de Nederlandse economie. Koolmees en Hoekstra wezen erop dat Nederland nog weinig te lijden heeft van de teruggang die zich in Duitsland en elders aftekent.