Het gaat om subsidies en regelingen die een werkzoekende ,,aantrekkelijker” maken voor een werkgever (zoals loonkostenvoordeel of proefplaatsing). Werkgevers en werkzoekenden weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is, constateert verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. ,,Het is de bedoeling dat werkgevers daardoor over de streep getrokken worden om iemand een baan aan te bieden.”

Het overzicht kan worden gemaakt op de website www.financieelCV.nl. Op basis van de gegevens die zelf worden ingevuld, ontstaat automatisch een document, dat de werkzoekende bij de sollicitatie kan voegen of kan meenemen naar een gesprek. Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen er baat bij hebben, aldus de minister.