Er komt tijdelijke noodopvang voor asielzoekers zolang de asielprocedure stilligt vanwege het coronavirus. Mogelijk worden ze ondergebracht in paviljoens of tenten, maar het kan ook om bestaande gebouwen gaan, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waar de noodopvang komt, is nog niet bekend. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil met de stap voorkomen dat gezinnen op straat komen te staan.

Nieuwe asielzoekers moeten zich eerst melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar dat is nu gesloten. Daarom moet er tijdelijk onderdak komen. Voor het beperkte aantal mensen dat zich maandag in Ter Apel heeft gemeld, is voor de komende nacht onderdak gevonden.

Het stilleggen van de asielprocedures moet medewerkers en bewoners van asielzoekerscentra beschermen tegen het virus. Het betekent onder meer dat de screening van asielzoekers stilligt. Ook worden ze niet meer gehoord door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).