Uit de Nederlandse stopcontacten kwam in 2019 een vijfde minder kolenstroom dan een jaar eerder. Daarmee daalde het verbruik van elektriciteit uit kolencentrales naar het laagste punt sinds het begin van het millennium. Er kwam juist weer meer energie uit geïmporteerd aardgas. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het steenkoolverbruik daalde drie jaren eerder ook al, maar niet zo scherp als in 2019. Kolencentrales ondervonden hevige concurrentie van gascentrales. Die stoten minder broeikasgassen uit en konden daardoor profiteren van een stijging van de CO2-prijs. Tegelijkertijd werd aardgas goedkoper.
De stijging van het aardgasverbruik komt volledig voor rekening van vloeibaar aardgas (LNG). Dat wordt per schip naar Nederland vervoerd, meestal uit de Verenigde Staten. Afgelopen jaar kwam minder gas via de pijplijn het land binnen. Veel hiervan komt uit Rusland en in mindere mate Noorwegen. Traditiegetrouw verstookt Nederland veel uit eigen grond gewonnen aardgas. Maar dat is al jaren op zijn retour. De regering heeft namelijk besloten de gaswinning in het door aardbevingen geplaagde Groningen stapsgewijs af te bouwen.
Vorige week meldden het CBS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Emissieregistratie dat de uitstoot van broeikasgassen in 2019 met 3 procent is gedaald. De hoofdoorzaak hiervan was dat kolencentrales minder zijn gaan draaien en gascentrales juist meer.
Aardgas en aardolie worden het meest gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Deze brandstoffen zijn samen goed voor 80 procent van de stroomvoorziening.