Met het vestigen van veehouders uit Brabant komen er meer dieren in Limburg en dit gaat leiden tot meer stankoverlast, meer ammoniakuitstoot en meer fijnstof. Daarnaast gaat het ten koste van de ontwikkelingsmogelijkheden voor Limburgse boeren. Ook komt zo het draagvlak voor de intensieve veehouderij onder druk te staan in Limburg. 

Scheiding

Veehouderijen in Brabant hebben al een tijd te maken met strengere regels dan in andere provincies. Brabant overweegt om in veedichte regio’s te gaan sturen het aantal dieren. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg verwachten dat dit een waterbedeffect heeft richting Limburg. Het Interprovinciaal Overleg heeft daarom een brief gestuurd naar staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken)  om Limburg los te koppelen van Brabant waar het gaat om het verplaatsen van dierenrechten in de intensieve veehouderij.

Zuidoost-Brabant en de westkant van Noord- en Midden-Limburg zijn nu één regio op het gebied van dierrechten. 

Duurzame veehouderij

Daarnaast pleit het Interprovinciaal Overleg ervoor dat zij meer instrumenten krijgen om de intensieve veehouderij duurzamer te maken.

De provincie Limburg denkt dat de aanpak van Brabant geen bijdrage gaat leveren aan het verminderen van de overlast door de veehouderij. Limburg wil inzetten op het versnellen van de invoering van schone technieken in stallen en zo de intensieve veehouderij duurzamer te maken. Dit in overleg met de agrarische sector, besuur en milieugroeperingen.