Minister Ferd Grapperhaus van Justitie legt daarvoor 1 miljoen euro per jaar opzij.

Misdaadbendes die synthetische drugs maken, lozen hun afval doorgaans op andermans grond. Het opruimen van dat chemische afval jaagt getroffen particulieren op hoge kosten. Het budget voor een eerdere compensatieregeling werd niet meer aangevuld, maar tot nu toe konden gedupeerden nog toe met het overgebleven geld. Ze moesten tot dusver wel zelf de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

Om gedupeerde particulieren helemaal uit de brand te helpen is er jaarlijks 400.000 euro nodig, schatten de provincies en de gemeenten. Het geld dat overblijft, is beschikbaar voor opruimwerk op grond die eigendom is van de gemeente. Die moet wel zelf ook haar steentje bijdragen.