Het windpark, dat miljarden euro’s gaat kosten, moet vanaf 2022 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Het nieuwe kabinet wil de komende jaren veel windmolenparken op zee bouwen om te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Dat bedrijven die parken nu al willen bouwen zonder dat de overheid moet bijspringen, is een opsteker.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat spreekt van ,,een doorbraak”. Het toont volgens de minister ,,aan dat we de kosten voor de energietransitie beperkt kunnen houden als we zaken slim aanpakken en de markt en overheid goed samenwerken”.